VIII Rekolekcje Góralskie

W dniach 18-20 listopada 2016 r. odbyły się ósme rekolekcje góralskie w Ochotnicy Górnej. Tematem przewodnim był ogólnopojęty konsumpcjonizm miedzy ochotą a pragnieniem: "Czy w niebie są supermarkety?". Aby w sposób prosty i czytelny przekazać odbiorcy to po góralsku - "nazryć sie świata póki słuzom lata" będzie najtrafniejszym sformułowaniem. Inicjatorem i pomysłodawcą zorganizowania rekolekcji w Ochotnicy Górnej jest ks. Jan Gacek oraz dr. Stanisław Buda.

W przygotowaniach uczestniczyli kapelani ZP tj. proboszcz parafii w Ochotnicy Górnej ks. dr Stanisław Kowalik, ks. prałat Władysław Zązel oraz gospodarze Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej. Rekolekcje rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej ks. biskupa dr Leszka Leszkiewicza. W oprawie góralskiej przy udziale pocztów sztandarowych i delegacji z ponad dwudziestu oddziałów ZP. Wśród delegacji nie zabrakło senatora RP Jana Hamerskiego, przedstawicieli prezydium Zarządu Głównego ZP w Polsce, na czele z prezesem Andrzejem Skupniem, oraz lokalnych władz na czele z wójtem Stanisławem Jurkowskim oraz radnymi gminy. W sposób uroczysty, z delegacjami, w asyście strażaków OSP Ochotnica Górna, harcerzy z Ósmej Podhalańskiej Drużyny im. Augustyna Suskiego z Szaflar oraz Dziewiątej Podhalańskiej Drużyny Harcerskiej im. Olgi i Andrzeja Małkowskich z Ochotnicy Górnej, dokonano poświęcenia figury Jezusa Chrystusa, wykonanej przez członka ZP Kazimierza Sikorę, i montażu na krzyżu jubileuszowym na przełęczy knurowskiej, w przeddzień wigilii Święta Chrystusa Króla Wszechświata. Pierwszy dzień, oprócz planowanych wykładów m. in. "Co zjesz to wyleci" , "Bóg , targi ,przetargi", zakończył się spektaklem grupy teatralnej ze Skomielnej Białej pt. "Piąty nieboscyk". Sobota to kolejny dzień wykładów i prezentacji na temat "pożerania świata" rozpoczął się godzinkami i mszą świętą, a zakończył tradycyjnymi skubackami w wykonaniu KGW z Ochotnicy Górnej przy muzyce góralskiej. Niedzielne wykłady trwały do godziny 10:30, po czym wszystkie delegacje i poczty sztandarowe udały się na uroczystą mszę kończącą rekolekcje góralskie, gdzie w oprawie góralskiej uczestniczyły zespoły lokalne "Ochotni" i "Mali Ochotni" oraz goście zaproszeni: zespół Kierpecki z odz. ZP w Łącku. Słowo wygłosił proboszcz parafii ks. dr Stanisław Kowalik. Ważnym punktem było przekazanie pamiątkowej księgi z rekolekcji góralskich kolejnemu oddziałowi, który bedzie gospodarzem IX rekolekcji góralskich w 2017 r w Pieniążkowicach.

W imieniu organizatorów, wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział w VIII rekolekcjach góralskich. Szczególne podziękowania należą się księżom kapelanom ZP. Zarządowi ZP w Polsce, wójtowi gminy Ochotnica Dolna, radnym z Ochotnicy Górnej, sołtysowi, wszystkim członkom Gorczańskiego Oddziału ZP w Ochotnicy Górnej, KGW w Ochotnicy Górnej, Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ochotnicy Górnej, parafii w Ochotnicy Górnej, OSP w Ochotnicy Górnej, harcerzom, chórowi, zespołom i muzykantom.

VIII rekolekcje góralskie to 35 rocznica pierwszych rekolekcji góralskich, które miały miejsce w Bystrej Podhalańskiej. Odbyły się w trakcie 35-lecia powstania Gorczańskiego Oddziału ZP w Ochotnicy Górnej, 600-lecia lokacji Ochotnicy w roku Miłosierdzia Bożego oraz 1050 rocznica chrztu polski.


<<   1   2   3   4   >>
<<   1   2   3   4   >>
Kronika
2023
2021