Нийслэлийн Байгаль Орчны Газар

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглуулах, ногоон бүс дэх зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, ногоон ...

iPost.MN | Байгаль орчныг хамгаалах …

Байгаль хамгаалах уламжлалт цээрлэх ёс заншилд: гал түлштэй, мод ургамалтай, ус голтой, мал амьтантай, биеэ авч явах, ахуй байдалтай холбоотой цээр үүд багтдаг байна. Монгол орны …

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Байгаль орчны мэдээллийн сан

Байгаль орчныг хамгаалах хуулиас... "байгаль орчны мэдээллийн сан" гэж байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, ашиглах, хадгалах, баяжуулах, өөрчлөх, шинэчлэх, хамгаалах ...

27.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг бүрэн биелүүлээгүй бол сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 27.1.7-д заасан хөрөнгөөр байгаль ...

Байгаль — Википедиа нэвтэрхий толь

байгаль. халимаг кирилл. йиртмҗ. Байгалийн усны эргэлт. Байгаль гэдэг нь, хүмүүс, амьтан, уул нуруу, гол мөрөн, ургамал гэх мэт хүний бүтээгээгүй зүйлсийг тодорхойлсон ойлголтыг хэлнэ ...

Байгаль орчныг хамгаалах

Байгаль орчныг хамгаалах нь хүн бүрийн хийх ёстой зүйл гэдгийг дурдахаас өмнө. Бид хамтдаа агуу зорилгод хүрч чадна, гэхдээ үүний тулд олон сая ширхэг элсэнд хувь нэмэр оруулах нь нэн чухал ...

Түгээмэл асуулт, хариултууд

Түгээмэл асуулт, хариултууд. Байгаль орчноо хамгаалах, байгалийн нөөцөө үе удам дамжуулан үлдээх, бахархах байгальтай, бүтээх ирээдүйтэй байх нь Монгол хүн бүрийн чин хүсэл билээ. Гэвч ...

Бидний түүх | WWF

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас зэрлэг амьтан, ургамлын мониторинг хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилго бүхий "БиоСан" программыг …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2.1.Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль ...