Газрын төлбөр, татвар

2019 онд Газрын төлбөр, татварын цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлж, Татварын ерөнхий газартай хамтарсан дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан газрын төлбөрийн нэхэмжлэлийг иргэн, хуулийн ...

Баялгийн сан ба ирээдүйн сан

Тус улс байгалийн баялгаасаа "Үндэсний сан" байгуулсан бөгөөд энэ санд 2014 оны байдлаар 77.2 тэрбум ам.доллартай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө төвлөрсөн байсан бөгөөд энэ фондоосоо хэд хэдэн ...

Bloomberg TV Mongolia

Норвегийн Үндэсний баялгийн сан өнгөрсөн оны эхэнд ХБНГУ-ын "Vonovia" компанийн 4.8 тэрбум ам.долларын үнэ бүхий 11 хувьд ногдох хувьцааг эзэмшиж …