ТЗНбД 01-II-04-2020

3.5 Өртгийг тодорхойлох нөөцийн арга гэж төсвийн суурь нормд тусгагдсан барилгын ... 5.4 Нийт цалингийн хэмжээг төсөвт тусгагдсан ажилтнуудын үндсэн цалин, инженер

Үйлдвэрлэлийн менежмент

Бизнес үүсгэх ... нь хийснээр олгодог цалингийн ситем мөрдөгдөх үед ажилчдын цалингийн хэмжээг шууд тодорхойлно. ... микро бүрийг хуваан авч санд хадгалан бүрдүүлдэг аргыг дахин тодорхойлох ...

Ажил эрхлэлт

Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хэн ч хийсэн ажлын үр дүндээ тохирсон цалин, хөлс авах эрхтэй. Цалингийн хэмжээг хөдөлмөрийн гэрээнд тусгах нь үндсэн нөхцөл болдог.

МОНГОЛ УЛСАД АЖИЛЛАЖ БУЙ ГАДААД …

буй нийт цалингийн хэмжээг тодорхойлох, төлбөрийн тэнцлийн статистикийн хамрах хүрээг сайжруулахад энэхүү судалгааны зорилго оршино. Эх үүсвэр: Төлбөрийн тэнцлийн статистик ii.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ

Хэвлэх. 2.1.Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ ...

Г. Мөнхцэцэг

Монгол Улсын аж ахуйн нэгж, байгууллагын цалингийн бүтэц Хүснэгт 2.Цалин, хөдөлмөрийн хөлсний доод төвшин,инфляци[2] Үзүүлэлт Дундаж 1 цалин, мян.төг Хөдөлмөрий н хөлсний 2 доод …

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

4.Албан хэргийн бүртгэл, хөтлөлт, тайланг хугацаанд нь гаргасан байдал. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд оруулсан хувь нэмэр. 1.Эмчилгээ үйлчилгээнд шинэ бүтээл, оновчтой санааг нэвтрүүлэн ...

Цалингийн сан

- дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг ашиглан хуваарилах аргыг тодорхойлох. цалингийн сан тэнцэх хэмжээний мэддэг, та аж ахуйн нэгж, байгууллага, аж үйлдвэр болон ерөнхий бүхэл бүтэн ...

Lecture 7 | PPT

Lecture 7 - Download as a PDF or view online for free. 5. Нэмэлт цалин хөлс – Ажлын үр дүнгийн нэмэгдэл, хавсран гүйцэтгэсэн ажлын хөлс болон шөнийн цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлсний хэмжээг ажил олгогч байгууллага болон ажиллагсад хамтын ...

Цалин хөлс тогтоох зарчим

1 02.1.Цалин хөлсний хэмжээг тогтооход дараах зарчим баримтална: 102.1.1.ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх; 102.1.2.хүн амын амьжиргааны өртгийн ...

Э.Ганзориг Э.Өнөрцэцэг

Лекц №7 Бизнес төслийн судалгаан дахь хүний нөөцийн менежментийн хэрэглээ by Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр ... чиглүүлэх сургалт Байгууллагын танилцуулгын Цалингийн хэмжээг …

Үнэлгээ. 4.27 Хөрөнгө гэж хүлээн зөвшөөрөхөөр бэлтгэж буй үндсэн хөрөнгийн зүйлийг эхлээд өртгөөр нь үнэлэх ёстой. Үндсэн хөрөнгийн анхны өртөг нь худалдан авсан үнэ, тээврийн ба ачиж ...