Ажилгүйдэл | PPT

Ажилгүйдэл гэдэг нь... Ажилгүйдэл гэж өөрийн ажлын байртай болохын тулд, ажиллахыг хүсч байгаа, ажилгүй хүмүүсийн байдлыг хэлдэг. 5. Ажилгүйдлийн онол, урсгалууд Сонгодог онолчид ...

МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ

Нийт хадгаламжийн хэмжээ 18.2 их наяд төгрөг байгаагаас 85.6 хувь буюу 15.6 их наяд төгрөг нь иргэдийн, 14.4 хувь буюу 2.6 их наяд төгрөг нь байгууллагын хадгаламж байна. Нийт хадгаламжийн 25.2 хувь нь

Мөнгөний нийлүүлэлт гэж юу вэ

Мөнгөний нийлүүлэлт гэж юу вэ. Сонин хэвлэл уншиж байхад эдийн засгийн зарим үг хэллэгийг ойлгохгүй байх тохиолдол элбэг. Хүн бүр эдийн засагч биш учир энэ нь ч аргагүй юм. Тиймээс иргэдэд ...

ЭКОНОМИКСИЙН ҮНДЭС

Эдийн засаг гэж юу вэ? 33 2. Эдийн засгийн тогтолцоо 35 ... П бүлэг. ЭРЭЛТ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТ 1. Хэрэглэгчийн сонголт ба эрэлт 43 2. Хэрэглэгчийн ба зах зээлийн …

ЭКОНОМИКСИЙН ҮНДЭС

Эдийн засаг гэж юу вэ? 33 2. Эдийн засгийн тогтолцоо 35 ... П бүлэг. ЭРЭЛТ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТ 1. Хэрэглэгчийн сонголт ба эрэлт 43 2. Хэрэглэгчийн ба зах зээлийн эрэлт болон ... нийт үнэлгээний 60 хувийг ...

Lecture 16 | PPT

Lecture 16. 2. Гадаад худалдааны онолууд Худалдаанаас олох ашиг хожоо Гадаад худалдааны бодлого Валютын зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт Валютын ханш түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс.

хөдөлмөрийн нийлүүлэлт | PPT

Өрхийн аж ахуйн хөдөлмөр нийлүүлэлт • Энэхүү шинжилгээнд өрхийн аж ахуй нь хөдөлмөрийн насны 2 хүнээс бүрдэж байна гэж үзье. Өрхийн аж ахуйн ханамж нь хэрэглээний бараа үйлчилгээний Х ...

Үндэсний тооцооны систем /Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн, Дотоодын нийт

22. Үндэсний нийт орлого /ҮНО/ Үндэсний нийт орлого гэдэг нь тухайн улсын эдийн засгийн харъяатуудын шинээр бий болгосон нэмэгдсэн өртөг буюу эцсийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртөгийн нйилбэрийг хэлдэг.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | PPT

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн. This presentation contains the basic information about the GDP, also some kind of important calculations and examples that you will understand well. Anyone one who want to use this presentation to improve your understanding about essential concepts of the economy.

Lecture.2 | PPT

Lecture.2. 1. Үндэсний тооцооны систем Лекц.2. 2. • ҮТС-ийн тухай ерөнхий ойлголт • ҮНБ-ийг тооцох аргууд • ҮТС-ийн бусад үзүүлэлтүүд • ҮТС-ийн тухай ерөнхий ойлголт • Үндэсний тооцооны систем ...

Lecture 16 | PPT

Нийт эрэлт ба нийт нийлүүлэлт, макро эдийн засгийн тэнцвэр ... ТӨСӨВ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Төрзасгийн зүгээс өөрийн үндсэн үүргээ гүйцэтгэхийн тулд иргэд, байгууллага, аж ахуй нэгжийн орлогын тодорхой ...

Лекц №2 | PPT

Мэдрэмж гэж юу вэ? Зах зээлийн эдийн засгийг судлахад мэдрэмжийн үзүүлэлт чухал ач холбогдолтой. Эдийн засгийн нэг үзүүлэлт нэг нэгжээр өөрчлөгдөхөд түүнийг дагалдан нөгөө …

Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс | PPT

2. Уг бүлгийг судалснаар та дараах чадвартай болно Аливаа хүчин зүйлийн үнэ ба түүний орлогын холбоог тайлбарлах Хөдөлмөрийн өрсөлдөөнт ЗЗ-ийн эрэлт, нийлүүлэлт, цалингийн …

Lecture 10 | PPT

Тэрбээр зөвхөн нийт нийлүүлэлт өөрөөр хэлбэл, эдийн засагт байгаа капитал, хөдөлмөр болон технологи л үндэсний орлогын түвшинг тодорхойлдог гэж үздэг сонгодог онолыг шүүмжилсэн юм.

валютын зах зээл | PDF

Нийт эрэлт ба нийт нийлүүлэлт, макро эдийн засгийн тэнцвэр ... Энэ нөхцөл байдлыг хувийн хэвшлийнхэн юу гэж үзэж байна вэ гэвэл "Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын тайлан- 2010"-т валютын ханш нь ...

ИНФЛЯЦ БА ВАЛЮТЫН ХАНШ

Нийлүүлэлт Хүлээлт Хүлээлт Нийлүүлэлт = > + + < 1. Ханш гэж юу вэ? 2. Валютын үнийг юу тогтоодог вэ? Үнэ өснө Нийлүүлэлт Эрэлт Үнэ буурна 3. Эрэлт, нийлүүлэл-тийг юу шийддэг вэ?

эдийн засгийн онол -1 | PPT

4. Эдийн засаг гэж юу вэ? Бидний амьдарч буй энэ гариг дэлхий дээр ухаант хүн анх үүсч, амьдралын төлөө тэмцэж эхэлсэн тэр л үед эдийн засгийн онолын шинжлэх ухааны суурь тавигджээ. Хүн үүсэн цагаасаа эхлэн идэх хоол ...

нийт нийлүүлэлт ба нийт эрэлт | PPT

Нийт нийлүүлэлт ба нийт эрэлт БҮЛЭГ 27. 2. Энэ бүлгийг судалснаар дараах чадваруудыг эзэмших болно. Макро эдийн засгийн богино ба урт хугацааг ялгах Нийт нийлүүлэлтийг юу тодорхойлдог ...

Эдийн засгийн өсөлт-1 | PPT

Our challenge will be to remain well-positioned to take advantage of the economic recovery when it arrives – possibly suddenly and strongly, which has been New Zealand's experience in the past. Households and firms should not pull down the shutters, and banks should continue to lend on sound business propositions. Эдийн засгийн ...