ЭРҮҮДЭН ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

Про подкаст №53. УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор М.Оюунбаттай "Эрүүдэн шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нь" сэдвээр ярилцлаа.

14 deh iltgel_2015_04_08-10.56

Эрүүдэн шүүгдсэний улмаас хохирогч нас барвал асран халамжлагч нөхөн төлбөр авах эрхтэй." (Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийн 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт) Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс : Монгол Улс дахь хүний …

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЭРҮҮ ШҮҮЛТ БА ХҮНИЙ ЭРХ 1.1. Эрүүдэн шүүхийг хориглосон олон улсын гэрээ, конвенци ба үндэсний хууль тогтоомж 1.2. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхийн илрэлүүд 1.3.

American Exceptionalism and American Torture

Цэргийн дэглэм 1979 онд Өршөөлийн хууль баталж, гишүүдээ эрүүдэн шүүх болон бусад гэмт хэргийн хэргээр яллахыг хориглосон. Өршөөлийн хуульд хамрагдсан хэвээр байна. (1)

Хүний эрхийн конвенц

Видео мэдээ ... Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулах нэмэлт өөрчлөлт ... Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг ...

П.Оюунчимэг: Манай улсад эрүү шүүлт байна гэдгийг НҮБ-ын Эрүүдэн

Жил бүрийн зургаадугаар сарын 26-ныг Дэлхий нийтээрээ эрүүдэн шүүхийн эсрэг өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ өдрөөр Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс сургалт, мэдээллийн ажлыг зохион явуулах гэж байна. Хүний ...

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ

1.Монгол Улсын Эрүүгийн хууль нь шударга, энэрэнгүй, ёс, хуулийг чанд сахих, хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай этгээд зөвхөн өөрөө хариуцлага хүлээх ...

Õ¯ÍÈÉ ÝÐÕ

эсвэл Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийн Нэмэлт Протоколын бүлэгт орж ажиллах - Хүний эрхийн үндэсний байгууллага нь Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийн Нэмэлт Протоколд нийцэх болон

4 дүгээр зүйл. 1. Оролцогч улсууд эрүүдэн шүүх бүх үйлдлийг эрүүгийн хуулийн дагуу гэмт хэрэг хэмээн үзнэ. Энэ нь эрүүдэн шүүхийг завдах, түүнд оролцох, хамтран оролцоход хамаарна. 2. Оролцогч ...