ХҮЛЭМЖИЙН АЖ АХУЙН ФЕРМЕР

Хөрсний менежментийг зөв хийснээр хөрсний элэгдлийн үед тэжээлийн элементүүд гадаргуугийн болон гүний ус руу алдагдах явдлыг бууруулна. Түүнчлэн хөрсний биологийн идэвхийг сайжруулж ...

4edaa437e8dc10e255aa3c70ea0a80aa281cd449 | PDF

Санхүүгийн жилийн тайлан 18. Компани, байгууллагын нягтлан бодогч, бусад хүн хөтөлдөг эсэхийг үл харгалзан орлогын татварын тайлан 19. Компанийн бүх тоног төхөөрөмжийн элэгдлийн тооцоо 20.

Oguulel | PDF

Өнгөн хөрсний элэгдлийн шинж чанарын үзүүлэлүүд Хөрсний элэгдлийн зэрэглэл Үзүүлэлтүүд Элэгдэлгүй Сул Дунд Хүчтэй Механик бүрэлдэхүүн, % <2 2-6 % 6-12 % 12-20 % 108 Судалгаанд хамрагдсан ...

Ph тоолуурыг хэрхэн тохируулах вэ?

Энэ тохируулгын дараалал нь дунд цэг (төвийг сахисан), дараа нь бага цэг (хүчиллэг), дараа нь өндөр цэг (шүлтлэг) байна. Алхам 1: Дунд цэгийн шалгалт тохируулга (pH 7.0): Бусад тохируулгын ...

Хөрсний шинжилгээ

Товчхондоо хөрсний шинжилгээ нь хөрсөн дэх ургамлын тэжээлийн хэмжээг тодорхойлох, энэ хөрсөнд ургах ургамлын бордооны хэрэгцээг тодорхойлох үүрэг юм. Эдгээр шинжилгээг эрх бүхий ...

Монгол Улсын "Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2 болон 15.1.3, "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, "Ашигт малтмалын тухай" хуулийн 38 дугаар зүйлийн 1.8 ...

Хөрсний элэгдэл-хамгаалал

Хөрсний элэгдлийн үндсэн шалтгаан нь ургамлын бүрхэвч алдагдах явдал бөгөөд энэ нь ус салхиар хөрс элэгдэх үйл явцын эхлэл болно. Зураг: Ц. Алтанзул

Хөрсний биологи

Хөрсний биологи нь хөрсөнд амьдардаг, харилцан үйлчилдэг организмын нарийн ертөнцийг судалдаг шинжлэх ухааны сонирхолтой салбар юм. Энэ нь нян, гэх мэт жижиг бичил биетүүдээс эхлээд төрөл ...

041. Физик газарзүйн мужлалт — Монгол

Монгол орны зөвхөн төв ба зуун өмнөд хэсгийн талархаг нутагт өргөргийн бүсүүд тод илэрч ландшафтын бүрэлдэхүүнд шим-уур амьсгалын хүчин зүйл голлож байгаа нь тодорхой харагддаг. Уулархаг ...

Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан

Хөрсний механик бүтэц дэх элсний эзлэх хэмжээ нэмэгдэхийн хирээр ажлын хошууны элэгдлийн эрчим нэмэгдэж байгаа бөгөөд элэгдлийн шугаман хэмжээ нэмэгдэхэд машины чангаах эсэргүүцэл ...

Нийт хатуу бодисыг тодорхойлох

Нийт хатуу бодисыг тодорхойлох нь ус цэвэршүүлэх үйлдвэрт ихэвчлэн хэрэглэгддэг хэмжүүр бөгөөд шингэн дэх нийт ууссан хатуу бодис болон нийт түдгэлзүүлсэн хатуу бодисын хослолыг багтаасан хэмжилт юм.

Хүнд металлын шинжилгээ

Хяналт шалгалт, дээж авах үйлчилгээ ... Ялангуяа элэгдлийн хөрсний элементийн агууламж, ашиглагдах тэжээлийн хэмжээ нэмэгддэг нь ажиглагдсан. Өөрөөр хэлбэл, цэвэршүүлэх лагийг хөрсөнд ...