ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

2.1.Тариалангийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Газрын тухай хууль, Ургамал хамгааллын тухай хууль, Таримал ургамлын үр, сортын тухай хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй ...

УСНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

3 дугаар зйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт 3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ... 4.9.Гадаргын болон газрын доорх уснаас ашиглах боломжит нөөцийн дээд

4.2 Усны бохирдол — Монгол

4.2 Усны бохирдол. Байгаль нуурын сав газрын Оросын хэсэгт нуур болон 24 гол дээр 34 ажиглалтын постод 41 үзүүлэлтээр бохирдлын хяналт тавьж байна. Гидрохимийн хяналтын сүлжээ нь Байгаль нуур ...

ГАЗРЫН ТУХАЙ

2.1.Газрын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ. 2.2.Газрын хэвлий, ой, ус, хийн мандлын агаар ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

4.2. Эрхийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа дараах дэс дарааллын дагуу явагдана. 4.2.1. Хүсэлтийг хүлээн авах, бүртгэх, эрэмбэлэх; Энэ хэсэгт Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын ...

2.4 Амьтны аймаг — Монгол

Хүрэн баавгай (Ursus arctos): Сав газрын Оросын хэсгийн ихэнхдээ Дорнод Прибайкальск, Хамар даваа зэрэг нутгийн хойт хэсэг, шигүү ойн гүнд амьдардаг (Зураг 2.4.1) [3, 4].

II. Байгалийн нөхцөл — Монгол

Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 77.8% нь их, бага хэмжээгээр цөлжилт, газрын доройтлын үйл явцад өртсөн бөгөөд үүнээс 35.3% нь сул, 25.9% нь дунд, 6.7% нь хүчтэй, 9.9% нь нэн хүчтэй зэрэглэлд ...

1.1 Физик газарзүйн байрлал — Монгол

Хотгор нь их хэмжээний сул чулуулагаар дүүргэгдсэн байх ба газрын доорх ус нь 200-250 м хүртэл гүнтэй, Байгаль нуурын устай гидравлик холбоотой байдаг. Зураг 1.1.5. Зүүн сэлэнгэ (Ust-Selenginsk)-ийн хотгор

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

томъёо . тодорхойлолт - mns 3953: 1986 Цахилгаан тоног төхөөрөмжид өндөр хүчдэлийн туршилт хийх үндсэн нөхцөл . Нэр томъёо, тодорхойлолт - mns 5643-2006 25-2500 кВА хүртэлх чадалтай 10 кВ хүртэлх хүчдэлийн