БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР. Гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 1-4 дүгээр түвшинд эрэмбэлэгдсэн багш нарт 10-25 хувийн урамшуулал олгоно. Үйл явдлын мэдээ. /. 14:23. Хуваалцах Жиргэх. Боловсрол ...

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА, …

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. /2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн төсөв, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, дунд хугацааны төсвийн ...

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, насан туршийн боловсролын байгууллагын багш, ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэх, багшлах ...

n0. 9 Болзошгүй байдал [Төсвийн ерөнхий менежер болзошгүй өр төлбөртэй тохиолдолд энэ тодруулгыг бэлтгэнэ] Алдагдал хүлээж болзошгүй нь тодорхой байгаа тохиолдолд энэ тэмдэглэлийг тодруулна.

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ С&04Я оны ^ сарын //_ өдөр Дугаар Улаанбаатар хот Гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай Нийслэлийн Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь

Ерөнхий менежер Тодорхойлолт, үүрэг

Ерөнхий менежер үүрэг хариуцлага. GM-ийн үүрэг, хариуцлага нь маш олон газрыг хамардаг боловч эдгээр нь хамгийн түгээмэл байдаг. Тэрээр ерөнхийдөө: Бизнесийн нэгж, байгууллагын өдөр тутмын ...

MCA Mongolia

Одоо Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимын Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. Өмнө нь "Мобиком" корпорацын "Ньютел" ХХК-ийн Маркетингийн менежер, "MCS Холдинг" ХХК-д Маркетингийн ...

Ти Си инженеринг

Улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл …

Улаанбаатар хотын Ерөнхий

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарч Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан Тогмидын Гантөмөрийг чөлөөлж, түүний оронд Даваагийн Ганболдыг томиллоо. Даваагийн Ганболд өмнө нь Нийслэлийн төрийн ...