ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ

Ил уурхайн цахилгааны ажлыг "Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-д заасан шаардлагыг баримтлан явуулна. 3. Уул уурхайн үйлдвэр, ил уурхайг барьж ...

Монголын Уул уурхай

Ашигт малтмалын хайгуул болон ашиглалтын боломж бололцоо ... аюулгүй ажиллагаа, бичил уурхай эрхлэх. ... Уул уурхайн салбар нь манай улсын ДНБ-ний 24%, аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 72%, ...

УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

а) Уул уурхайн төслүүдэд олон нийтийн оролцооны муу туршлага. 26 б) Уул уурхайн төслүүдэд нийгмийн бүлгийн оролцоог хангах сайн туршлагууд: 29 6. Улс төрийн ба эрх зүйн орчин 33

(SEPA EGP)

5.3. Уул уурхайн форумын үеэр танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулах УУХҮЯ "Байгалийн нөөцийн тогтвортой удирдлагыг хангах байгаль орчны засаглал" төсөл 2020 онд уул уурхайн

Байгууллагын ХАБЭА-н сургалт

Аюулгүй байдлын манлайлал (Курс 712) 6 цаг: 19. Хязгаарлагдмал орчны хөтөлбөр (Курс 713) 4 цаг: 20. Уналтаас хамгаалах хөтөлбөр (Курс 714) 4 цаг: 21. Цахилгааны аюулгүй байдлын үндэс (Курс 715) 4 цаг: 22.

Геологи, уул уурхайн улсын хяналтын асуудал хариуцсан байгууллагын зөвшөөрлөөр аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан үед дээрх зайг багасгаж болно. 237.