АЛБАНЫ НОХОЙН БЭЛТГЭЛ

Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсгийг үндэслэн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/130 дугаар тушаалаар батлагдсан "Албаны нохойг бэлтгэх, ашиглах, хамгаалах журам", Хил хамгаалах ...

Хууль, эрх зүй

Радио давтамжийн ашиглалт үйлчилгээний төлбөр тогтоох журам. 2020.07.22 № А/37. Татах. 25. Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам. 2020.04.21 №А/46 ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Бэлчээрийг улирлаар ашиглах, сэлгэх, өнжөөх хуваарь гаргах . 2.2.3. Тариалангийн талбайгаас 500-1000 метрээс гадагш байх. 2.2.4. Уст цэг, хужир мараа бүхий газрыг нийтээр ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх

10.1.10.эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран рашааныг зохистой ашиглах, хамгаалах журам батлах; 10.1.11.сав газрын захиргааны даргыг томилох, чөлөөлөх;

АРГАЧИЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам", Уул уурхайн сайдын 2015 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 203 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ашигт малтмалын баялаг,

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ЖУРАМ. ... Энэхүү журмын 9.1.1-д заасан дүгнэлтээр бичил уурхайн зориулалтаар ашиглах боломжгүй нь …

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.2. Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө нь дараах агуулгатай байна. Үүнд: 2.2.1.төслийн тойм, хаалтын зорилго, зорилт; 2.2.2.хаалтын дараах газар ашиглах зориулалт; 2.2.3.хаалтын дараах гүйцэтгэлийн ...

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ... сэргээн ашиглах, устгах журмыг хавсралтаар баталсугай. 2. Энэхүү тушаалын 1 дүгээр зүйлд заасан журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулан …

МОНГОЛ: УУЛ УУРХАЙ

Ашигт малтмал хайх, ашиглах, боловсруулах, борлуулах үйл ажиллагаанд ил тод байдлыг бүрдүүлэх; Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам …

Төмөр замын норм, норматив, дүрмүүд

11. 2012. 13. Төмөр замын аюултай бүс, төмөр замын зурвас газар, аюулгүйн бүсэд төмөр замын болон бусад объект байрлуулах, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах, нэвтрэх журам. Үзэх. 12. 2014. 8. Монгол Улсын ...

07.1.1 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ШАЛГАХ …

ашиглах журам баталсан, нийт ажилтанд танилцуулсан эсэх 0 5 26 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйл Ажил олгогч эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага бүхий ажлын байрны жагсаалтыг баталсан эсэх 0 ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Улсын хилээр дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж 2.1.

2.2. Байнгын ажиллагаатай сарниулах төхөөрөмж ашиглах хүсэлтийг шийдвэрлэх. 2.2.1. Зохицуулах хороо нь ирүүлсэн хүсэлтэд үндэслэн дараах асуудлыг тодруулан хэмжилт хийж, үнэлгээ, дүгнэлт ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ЖУРАМ. Хүчингүй эрх зүйн акт. Хавсралт дэлгэрэнгүй. Сонсох / Сонгосон утга сонсох. Pdf. Word. Хэвлэх. Хуваалцах. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын ...

Дүрэм журам

Журам батлах тухай/Үр хөндөлтийг зохицуулах журам/ А/387: : Үзэх: Журам батлах тухай/Эрүүл мэндийн байгууллагуудад лавлагаа төвөөс цахимаар өгөх / А/385: : Үзэх

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

4.2.Худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргахад Байгаль орчны яам дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ: 4.2.1.захиалагчийн захиалгын дагуу уст цэгийн эрэл хайгуулын ажлыг зохион байгуулж ...

ТӨМӨР ЗАМЫН ГАРАМ АШИГЛАХ ЖУРАМ. ... төхөөрөмжөөр тоноглон ашиглах, хаахтай холбоотойгоор төмөр замын байгууллага, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам, талбай эзэмшигч, иргэд, авто замын ...

"ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ЖУРАМ…

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 8-ны өдрийн А-21 дугаар тушаалаар "Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам"-ын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ...