социометрийн судалгаа.docx

ү ү ү-Хичээл дууссаны дараа ажигласан сурагчтай тодорхой асуултын дагуу ярилцаж, ярилцлагын тэмдэглэл х тл н . ө ө ө -Хичээл дээр х т лс н ажиглалтын хуудас болон сурагчтай хийсэн ярилцлагын ...

Ярилцлагын шилдэг 10 асуулт

Ярилцлагын шилдэг 10 асуулт 2014, 2 сарын 12. 14:09 0 Ярилцлагын шилдэг асуултууд нь тухайн резюме дээр байгаа хүний тухай, ажил горилогчийн хувийн зан чанар, давуу тал, сул тал, мэдлэг, ур чадварыг ...

Асуулга боловсруулах

Асуулт явуулах. Асуумжийн асуулт, асуултын хариулт нь маш чухал юм. Хэлний үгсийн багахан ялгаатай асуултыг асуух нь өөр хариулт өгөх эсвэл асуултыг буруу тайлбарлахад хүргэж болох юм ...

Tools | PPT

Tools - Download as a PDF or view online for free. 8. Үнэлгээний хэрэгслийн бүтэц Үнэлгээний хуудас Эцэг эхийн бүлэгтэй хийх ярилцлагын чиглэл Эцэг эхтэй хийх ганцаарчилсан …