СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Хаяг: Үндэсний хөгжлийн газар 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний Гудамж 5/1 Засгийн газрын II байр Утас: 976-51-261540 Фах: 976-51-263333 И-мэйл: [email protected] Вэб:

Монгол Улс: Үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө (2020-2021)

Үйл ажиллагааны 2020–2021 оны бизнес төлөвлөгөө (ҮАБТ) нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-наас Монгол Улстай 2017–2020 онд хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги (ХХТС)-т тусгагдсан стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдэд нийцэж ...

Хичээл №1 Удиртгал хичээл

Сурах-сургах үйл ажиллагааны зарим загварыг авч үзвэл: Багш төвтэй сургалтын багшийн загвар: Багш нь (бүгдийг мэдэгч, чадагч) анги дахь 30-40 сурагчтай (үл мэдэгчтэй) харилцана.

Бизнесийн загвар

Бизнесийн загвар - шинэ хэрэгсэл нь зураг төсөл, бизнес төлөвлөгөө үйл явц. ... үйл илүү санаа зовниж байна. стратеги нь мөн ихээхэн компанийн хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлж, энэ нь их бага ...

Барилгын түүхэн хөгжил

Барилгын үүсэл хөгжлийг үечлэн авч үзвэл эхний шат буюу 1926 -1930 он барилгын байгууллага цогцоороо үүсэн бий болсон жилүүд байлаа. Энэ үед Аж үйлдвэрийн …

y zv yz N z ~ wv y vy v| N zN y~

1 Тайлангийн хураангуй 3 Хөтөлбөрийн үр дүн 6 ҮР ДҮНГИЙН ЧИГЛЭЛ 1: Хүртээмжтэй өсөлт, байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментийг дэмжих; 10 Зорилго 1.1 ТХЗ-той уялдуулсан хөгжлийн үзэл баримтлал, алсын хараа, стратеги ...