Борлуулалтын

Үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгж нь ихэвчлэн их хэмжээний бэлэн бүтээгдэхүүний нэгжид ногдох өртгийг тодорхойлох, гэхдээ статистик үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй юм.

НООЛУУРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

жижиг цех үйл ажиллагаа явуулж байна. 1 Зураг 2. Ноолуур боловсруулах үйл явц /Эх сурвалж: Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам/ ... борлуулалтын хэмжээ өмнөх оныхтой харьцуулахад 63 ...

Үйлдвэрлэлийн менежмент

Үүгээрээ үйлдвэрлэлийн менежмент нь тогтолцооны гол бүтээгдэхүүн хэсэг болно. Орцод ажилчид, менежер зэрэг ажиллах хүч, тоног төхөөрөмж, капитал, эрчим хүч, …

Маркетингийн үндэс | PDF

Маркетингийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэг 1.2.Маркетингийн үйл ажиллагаа, үзэл баримтлалын суурь мэдлэг 1.3.Маркетингийн үйл ажиллагаа орчны хамаарал 1.4.Маркетингийн судалгаа явуулах арга ...

Маркетингийн удирдлага | PDF

Энэ үйл ажиллагаа нь гурван шаттай бөгөөд зохион байгуулалтын бүтцийн хувьд дараахи байдалтай байна.Үүнд: 1) маркетингийн баримжаат шат 2) борлуулалтын баримжаат шат, 3)хэрэглэгчийн ...

Em zuich | PDF

1. Германы фармакопейд тосон түрхцэн дэх эмийн бодисын жижиг хэсгийн хэмжээ 60 мкм- ээс томгүй, нүдний тосон түрхцэнд-50 мкм-ээс томгүй байх ёстой. 2.АНУ-д нүдний тосон түрхцэн дэх эмийн бодисын ...