(PDF) MATH101B

This thesis studied the side-channel spillway of a dam, which was built on the Iven River. I have used a physical and 3D computational fluid dynamics (CFD) model for the study. …

lab6-BoldErdene.docx

View lab6-BoldErdene.docx from SHMONGOLIA 93829384 at National University of Mongolia, School of Engineering and Sciences. Оператор Дахин Тодорхойлох Лабораторын Ажил (Лаборатори

Excel-д томъёо хэрхэн оруулах вэ

Micro oft Excel-ийн давуу тал нь нүднүүдэд оруулсан өгөгдлийн үр дүнг тооцоолох, харуулах чадварт оршдог. Excel-д ямар нэг зүйлийг тооцоолохын тулд энгийн арифметик эсвэл төвөгтэй арифметик (нөхцөлт мэдэгдэл, үүрлэсэн функц ...

Tootson bodoh matematic lekts | PDF

11. Тооцон бодох математик хичээлийн лекцийн хураангуй Боловсруулсан багш: Т.Уламбаяр Page 11 x= ) (xϕ тэгшитгэл [a,b] завсарт ганц шийдтэй бөгөөд ) (xϕ функц нь 1. [a,b] завсарт ) (xϕ функц нь ...

Lec 4 S.MT102.pdf

View Lec 4 S.MT102.pdf from MT 102 at Technological University of Mexico. Лекц 4. Фурьегийн цуваа Тодорхойлолт 4.1 функц нь [−; ] хэрчим дээр интегралчлагдах функц бол 20 + ∑∞ =1( +

олон хувьсагч бие даалт | PDF

3. 'Олон хувьсагчийн функц' сэдвийн бие даалтын сэдвүүд Хувилбар-3 1. Дараах функцийн тодорхойлогдорх мужийг ол z ln x ln 4x . 2. Дараах функцийн тухайн уламжлалуудыг ол. 3. Өгөгдсөн функцийн цэг ...

математик-мэдээлэл зүй ном.docx

Хэрэглэгчийн функц түүний үндсэн ойлголт (Хэрэглэгчийн функц зохиож ашиглах, параметр ба буцаах утга, рекурсив функц) Өгөгдлийн сан гэж юу вэ? (Тодорхойлолт, бүрэлдэхүүн, өгөгдлийн сангийн ...

лаборатор №10.docx

Загвар функц гэдэг нь функц параметтээ дурын г гд лийн т р л авах функцийг хэлнэ. ө ө ө ө ө Загвар функцийг сгэхэд функцийн буцаах утгын үү оронд ер нхий г гдлийн т рлийг ө ө ө ө бичнэ.

Лекц №9 | PPT

Лекц №9 - Download as a PDF or view online for free. 17. Функц Функц байгааг хөрвүүлэгчид мэдүүлэх 2. int addNumbers(int a, int b); Функцын нэр, параметр, буцаах утгыг тодорхойлж зарлана. Ингэснээр функц болохыг хөрвүүлэгч танина.

(PDF) Lecture8 Math | Kim Taehee

This study is intended to identify the impact of air quality on the house market price of Ulaanbaatar's densely populated districts. To this end, the correlation between the current state of the construction industry, specifically house price trend and change in house prices, and Ulaanbaatar's air pollution, its air quality index indicators, has been examined.

Lekts 6 | PDF

Lekts 6. 1. Лекц6. Тасралтгүй санамсаргүй хэмжигдэхүүн түүний тархалтын хуулиуд 6.1 Санамсаргүй хэмжигдэхүүн Туршилтын үр дүнд ямар нэг тоон утга авах боловч тэрхүү үр дүнг урьдчилан хэлэх ...

Математикийн функцүүдийн хамгийн их ашиглагддаг 10 …

Эцэст нь бидэнд оновчтой функц Энэ нь хоёр олон гишүүнт функцийн үр дүн бөгөөд үүнийг тогтоосон болно q (x) = f (x) / g (x). Нэг нарийн зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй бол олон гишүүнт функцийн домэйн нь бодит тоонуудыг олж авдаг.

Интеграл – GeoGebra

Интеграл тооллын үндсэн ухагдахуунууд нь эх функц, тодорхой бус интеграл, тодорхой интеграл бөгөөд эдгээр нь функцийн хязгаарын онол ба уламжлалд …

Microsoft Excel

Баярлалаа Зарим функц, томъёог олон жишээн дээр тайлбарлавал зүгээр байх, дандаа ганцхан жишээгээр тайлбарлаж байна, өөр олон салбар байгаа . 17:18:35. ️ good . 15:17:42 ...

1 | PPT

1 - Download as a PDF or view online for free. 9. АГУУЛГА 1. ЭРЭЛТИЙН ШУУД БА УРВУУ ФУНКЦ •Эдгээр функцүүдийн графикийг тус бүрчлэн авч үзье. Босоо тэнхлэг дээр эрэлтийн тоо хэмжээ буюу 𝑞 𝑑 - г, хэвтээ …

Excel-ийн функцүүдийн тодорхойлолт, хэрэглээ болон …

Функц нь Excel болон Google Sheets дахь урьдчилан тогтоосон томъёо юм.. Чиг үүрэгийн синтакс болон аргументууд . Функцийн синтакс нь функцын функц, функцын нэр, хаалт, таслал тусгаарлагч болон нэмэлт өгөгдлүүдийг багтаасан ...

бодит тоо | PPT

бодит тоо. 1. Лекц №1 Бодит тоо, функц. 2. Бодит тоо нь эрэмбэлэгдсэн олонлог юм. Хэрэв a,b гэсэн дурын хоѐр бодит тоо авахад a=b, a>b, a

үндсэн функцууд | PDF

1. Үндсэн функцууд Мөр функцууд ба илэрхийлэл 1. Asc функц нь тэмдэгтийн тоон кодыг буцаана. Бичигдэх ерөнхий хэлбэр нь: Asc (мөр илэрхийлэл) AscB (мөр илэрхийлэл) AscW (мөр илэрхийлэл) Мөр ...

Интеграл – GeoGebra

Интеграл тооллын үндсэн ухагдахуунууд нь эх функц, тодорхой бус интеграл, тодорхой интеграл бөгөөд эдгээр нь функцийн хязгаарын онол ба уламжлалд тулгуурлагдана. Тодорхойлолт: D муж дээр ...

Mie.s4 2020 2021h | PDF

Qd = 12 - 2Рd - Х барааны тухайн нэг хэрэглэгчийн эрэлтийн функц QS = 20Рs - Х барааны тухайн нэг нийлүүлэгчийн ( үйлдвэрлэгч ) нийлүүлэлтийн функц Q* = Qd = Qs P* = Pd = Ps = P QdM - Зах зээлийн эрэлтийн тоо хэмжээ ...

Микро шалгалт-2.docx

Хүн амын тухайн барааны эрэлтийн функц Qd=8-P, нийлүүлэлтийн функц нь Qs=- 4+2P бол a) Тэнцвэрийн хэмжээг ол b) Улсаас үнийг 3 төгрөгөөр тогтоосон бол борлуулалтын хэмжээ, хангагдаагүй эрэлтийг ол.

Лекц5 Нэг хэмжээст 1р хэсэг.pdf

Хичээлийн агуулга • Тогтвортой байдал • Автокорреляцийн функц • Цагаан шуугиан процесс • Хугацааны цувааны шугаман хамаарлын ерөнхий тест • Шилжилттэй дундажийн процесс • Авторегрессив процесс • Хэсгийн ...

Magadlaliin onol lekts | PDF

Магадлалын онол хичээлийн лекцийн хураангуй Боловсруулсан багш: Н.Одон Page 1 Лекц № 1 Магадлалын онол, Комбинаторик 1. Комбинаторик 1.1 Хосын тухай теорем Теорем 1.1 …

Хөтөлбөр.pdf

Page 1 of 102 ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР - 1 [Математик 1A, Mathematics 1A] Хичээлийн индекс: MATH100 Хичээлийн ангилал: Байгалийн ухааны суурь. Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухаан, хууль, эрх зүйн чиглэлээр суралцах оюутнууд сонгон үзэхэд тохиромжтой ...

C cons | PDF

C cons - Download as a PDF or view online for free. 4. Програмчлалын Си хэл () –бага хаалт 4 {} – их хаалт тогтмолууд, нэрүүд г.м. Цагаан толгой: "Си" хэлний цагаан толгойд том, бага латин үсгүүд, 0-9 хүртэлх …

C++ Program To Calculate the Power of a Number

Program to calculate pow (x, n) using Naive Approach: A simple solution to calculate pow (x, n) would multiply x exactly n times. We can do that by using a simple for loop. Below is the implementation of the above approach: C++. #include . using namespace std; long power (int x, unsigned n) {.