Эдийн засгийн эрчтэй

хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг ч уул уурхайн салбар нь ажлын байрыг төдийлөн бий болгоогүй байна. Хэдийгээр стратегийн байршил, боловсрол мэдлэгтэй ажиллах хүчин, байгалийн

Үндэсний Хөгжлийн Газар

1.Хөрөнгө оруулалтын хууль эрх зүйн орчин, олон улсын гэрээ, конвенци. Монгол Улс хөрөнгө оруулагчдыг гадаад, дотоод гэж ялгахгүйгээр адил тэгш байх зарчмыг баримталж, "Хөрөнгө оруулалтын ...

Санхүүгийн үнэт цаас гэж юу вэ

Тойм ба энэ нь хэрхэн ажилладаг талаар. Есдүгээр сарын 5, 2022. хөрөнгө оруулалт. Санхүүгийн үнэт цаас нь хөрөнгийг худалдан авагчийг дэмжигч болон эрсдэлийн эх үүсвэр болж өгдөг хэрэгсэл юм ...

Монголд хөрөнгийн зах зээл хөгжөөд 30 жил боллоо, гол …

Нийтлэг жишгээр авч үзвэл, хувь хүмүүс харьцангуй богино хугацаанд, мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид буюу хөрөнгө оруулалтын сангууд урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Хувьцааны хөрөнгө оруулалт нь мөн чанарын ...

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Хэвлэх. 5.1.Хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад дараах хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ: 5.1.1.хөрөнгө оруулагч дангаараа болон бусад хөрөнгө оруулагчтай хамтран аж ахуйн нэгж байгуулах; 5.1.2.хөрөнгө ...