Газар хөдлөлтийг үнэлэх PDF | PDF

ℎ /𝐷 < 6 үед ℎ /𝐷 ≥ 6 үед ℎ /𝐷 ≤ 2 үед. БД 22-106-18. 𝐴 =𝑡∙𝑙. 𝐴 =𝑡∙𝑙 Хэрэв (𝑙 − 𝐷) нь 450мм-ээс бага тохиолдолд хана байхгүйгээр тооцно. 𝐴 =𝑡∙𝑙 Ханын урт 𝑙 нь 450мм-ээс бага тохиолдолд хана ...

БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААНЧИН ЧАДАМЖ 2

Нэг даралттай унтраалга 14. Төмрийн хөрөөний ир 3. Хоёр даралттай унтраалга 15. ... нотолгооны хуудсыг ашиглан өөрийн үнэлгээ хийгээд доорх хүснэгтийн 4 дүгээр түвшинг хангаж байвал багш ...

Medeelliin technology bagsh ix final | PDF

Medeelliin technology bagsh ix final. DDC 373.1 М-949 Багшийн ном. Мэдээллийн. 3 ГАРЧИГ I БҮЛЭГ. УДИРТГАЛ 1.1. 4 ӨМНӨХ ҮГ "Мэдээллийн технологи". 5 БҮЛЭГ I УДИРТГАЛ 1.1 БАГШИЙН НОМЫГ. 6 БҮЛЭГ I УДИРТГАЛ Ай …

Google Form ашиглах аргачлал

Судалгааны Response үр дүнг анх удаа хүснэгтээр авах бол дараах хоёр сонголтоос сонгохыг хүснэ. Create a new spreadsheet нь санал болгосон нэртэй шинэ хүснэгтийн файл нээнэ. Нэрийг өөрчилж болно.

ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ АШИГЛАХ

Техникийн баримт бичгээс мэдээлэл ашиглах ЧЭ 2. Мэдээллийн технологи ашиглах ЧЭ 3. Засварын ажлын гарын авлага ашиглах АВТОМАШИНД ОНОШЛОГОО ТЕХНИКИЙН ТС 6-401 ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ЯВАХ АНГИЙГ ...

арга зүйн зөвлөмж

5 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО 5.1 Үнэлгээний ангилал буюу Юуны тулд үнэлэх вэ? 5.2 Суралцахуйн үр дүнг үнэлэх үнэлгээний арга буюу Юуг үнэлэх вэ? 5.3 Үнэлгээг …

Түүвэр, түүвэрлэлтийн арга зүй | PPT

1. Түүвэр, түүвэрлэлтийн арга зүй Х.Сэр-Од ЭБТ НЭМС. 2. Хичээлийн агуулга o Түүвэр судалгаа o Түүвэрлэлт, түүний гол зорилго o Эх олонлог, түүврийн хүрээ, нэгж, хэмжээ o Түүвэр хийх үед анхаарах ...

Үнэлгээний шалгуур

Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээний шалгуур гэдэг нь сургалтын явцад суралцагч бүрийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил буюу хүрэх үр дүн юм. Үнэлгээний шалгуур нь дараах ач ...

АВТОМАШИНЫ ЗАСВАРЧИН

2. Техникийн тодорхойлолтын орчуулж ойлгох - Асаах моторын эд ангийн хийцийг орчуулж тайлбарла. - Хүснэгтийн мэдээлэл орчуулж тайлбарла. 13 в.

СУРАГЧДЫН МЭДЛЭГИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГА

бус цагаар асуугдана. Хоёр дахиа хариулах сурагч нөхдөөсөө зөвлөгөө авна. Тулгуур хуудсыг сэргээх дэвтэр дээр дүн тавихгүй. Ил үнэлгээний хүснэгтийн нэрсийн дэс дараагаар дэвтрээ тавьж

Logic | PDF

Logic. 1. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам "Шүүх, эрх зүйн шинэчлэлт" төсөл логик Гарын авлага Зөвлөх: Боловсруулсан: Энэхүү гарын авлагыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас хэрэгжүүлж буй Дэлхийн ...

Үнэлгээний хэлбэр by Vrjee Vrjkee

Үнэлгээний хэлбэр, дидактик зарчим • Идэхжүүлэх- дүгнэлт хийж сурагчдын алдааг залруулах, ололтыг бататгах, хүсэл тэмүүллийг дэмжих, хүүхэд өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх учиртай. • Хянах- суралцагсдын мэдлэг ...