Төсөл, хөтөлбөр

Хавсралт 1. Шинэ сэргэлтийн бодлого Унших, татаж авах. Хавсралт 2. "Шинэ сэргэлтийн бодлогo"-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Унших, татаж авах. Хавсралт 3. "Шинэ ...

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Доор танилцуулах 4 үндсэн төлөв[1]лөлтийг нэгдмэл зорилгод үндэслэн боловсруулах нь чухал юм. Үүнд: 1. Сургуулийн менежментийн загвар 2. Сургалтын үйл …

Үндэсний Хөгжлийн Газар

Бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс. Утас: (976 - 51) 261568. 2. "Улсын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн чадавх бэхжүүлэх". Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт туссан төслүүд ...

Vol.15 №22 avai. 2019

зохистойг танилцуулах. Сургалтын зорилго, агуулгад үндэслэн ур чадварын болон үйл ажиллагааны чиг үүрэг гэсэн хоёрт хэсэгт авч үзэж болно. "Орчин үеийн сургалт дахь

Математик | Хан Академи

Бага ангийн математик. Тоо тоолол. Нэмэх ба хасах үйлдлийн удиртгал. Оронгийн утга (аравт ба зуут) 20 дотор нэмэх ба хасах. 100 дотор нэмэх ба хасах. 1000 дотор нэмэх ба хасах. Хэмжилт ба Өгөгдөл ...

"МАНАЙ ЭРДЭМТЭД"

Манай ЭРДЭМТЭД ажиллаж байсан болон ажиллаж байгаа эрдмийн зэрэг цолтой профессор багш, судлаачдын мэдээллийг эмхэтгэн "Манай эрдэмтэд" бүтээлийг та бүхэнд толилуулж байна.

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭЗЭЭ: Үзэсгэлэн яармаг 2023.04.21-24-ний өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд (4 өдөр) Мишээл Экспод зохион байгуулагдана. ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ОНЦЛОГ: Боловсролын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, мэдээллийг ...

2766

байгаа Хятадын Шанхай хотын их сургуулийн нэгтгэдэг дэлхийн их сургуулиудын эрэмбэлэлийг олон талт үзүүлэлтүүд болон олон улсын зөвлөхүүдийн ТУЗ-ийн …

Мэргэжлийн-хөгжлийн-бүлэг (1)

1 - 19. Мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг. Багшлахуй болон суралцахуйд тулгамдсан асуудлыг илрүүлж сурагчдын суралцахуй бие хүний ур чадварыг хичээл үйл ажиллагаагаар дэмжин багш ажлын байртаа ...

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Боловсролын (боловсролын түвшин бүрийн зорилго, цөм хөтөл [1]бөрийн) зорилго, зорилтууд нь сургуулийн зорилго, зорилтуудтай уялдаатайгаар судлагдахуун, …