ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ

8.1.Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн асуудлаар Улсын Их Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 8.1.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн

MN3.01/11 "УРАНЫ ОЛБОРЛОЛТ, …

дэх цацраг идэвхт бодисын концентраци; • Хөрс ба байгалийн чулуулаг дахь цацраг идэвхт бодисын концентраци. Эх үүсгүүрийн хяналт: • Тоос/радон: уурхайн агааржуулалтын ам, хаягдлын

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

8.1.Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн асуудлаар Улсын Их Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 8.1.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах,

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Цацраг идэвхт хаягдалд агуулагдах цацраг идэвхт цөм, түүний цацраг идэвх, хагас задралын үе, хаягдлын физик төлөв, химийн төлөв, эзлэхүүн гэх мэт үзүүлэлтүүдийг харгалзан түүний төрөлд ...

Medee medeelel tanin medehui

Цацраг идэвхт үүсвэрээс хамгаалж, шарлагад өртөхгүйн тулд аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чандлан баримтлах шаардлагатай. 3% Агаар мандлын ... чанарын хяналт, …

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН ДҮРЭМ

4.1.2. цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, судалгааг хөгжүүлэх, цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар ...

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ

11.1.Цөмийн энергийн комисс дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 11.1.1.цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, …

1.1.

5) Осол, зөрчил, цацраг идэвхт материал байгаль орчинд алдагдсан тухай бүртгэл мэдээлэл; 6) Цацраг идэвхт материал болон ашигласан цөмийн түлшний бүртгэл. 2.2.8.

Хог хаягдал

Энэ хуулиар энгийн хатуу хог хаягдал, цацраг идэвхт хог хаягдлаас бусад хий, шингэн, хатуу төлөвт орших аюултай хог хаягдалын харилцааг зохицуулана. ... зайлуулахад хяналт тавих тухай ...

ЦАЦРАГ БА БИДНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

Цацраг идэвхт бодис агуулах барилга байгууламжийн ойролцоо болон олон нийтийн өртсөн шарлагын тунг орчны цацраг идэвхийн түвшний хяналтаар хэмждэг аж. ... хяналт тавих үйл ажиллагандаа ...

Хүнсний цацраг туяа

Цацраг идэвхгүй байдал: Түгээмэл буруу ойлголтоос ялгаатай нь хүнсний цацраг туяа нь хоолыг цацраг идэвхт болгодоггүй. Уг процесс нь боловсруулсан хоолонд цацраг идэвхт бодис ...

4.2.1. цацраг идэвхт ашигт малтмалын судалгаа, эрэл, хайгуул, олборлолт, боловсруулалт, цөмийн энерги ашиглахтай холбоотой эрх зүйн орчныг олон улсын жишигт нийцүүлэн бүрдүүлэх; 4.2.2. цөмийн ...

10.1 ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮРИЙН АЮУЛГҮЙ …

Цацраг идэвхт хаягдлын байгууламжийн болзошгүй ослын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг бий болгосон. 0 20 18. Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.2.2, GSR Part 5-ийн 3.15 Цацраг идэвхт хаягдлын

Цеолит

1998 онд энэ нь материал бэлтгэх "Litovit" цацраг идэвхт цезийн болон стронцийн нь биеэс зайлуулахад хамгийн сайн арга гэж хүлээн зөвшөөрсөн үндсэн дээр байгуулсан.

Цөмийн энергийн комиссын 11 04- 13

4.1.1. Хугацаа-Цацраг идэвхт материалтай ойр ажиллах цагийг багасгаснаар цацрагийн шарлагын аюулыг бууруулах боломжтой. 4.1.2. Зай-Цацраг идэвхт материалтай ажиллах зайг ихэсгэснээр цацрагийн

2.2.Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрүүдийг тээвэрлэх, хүлээж авах, хадгалах, тоолох, цацраг идэвхт хаягдлыг аюулгүй болгох ажлуудыг хянах, ионжуулагч цацрагийн …

Medee medeelel tanin medehui

Цацраг идэвхт үүсвэрээс хамгаалж, шарлагад өртөхгүйн тулд аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чандлан баримтлах шаардлагатай. 3% Агаар мандлын ... чанарын хяналт, агаарт ...

Цөмийн энергийн комиссын 2015 11 04- 14

ажиллагаанд Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт боловсруулалтын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөрдөнө. 1.2.7. Аюул эрсдэл учруулахуйц хаягдлын цацраг идэвхт бус тодорхой

2.2.Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрүүдийг тээвэрлэх, хүлээж авах, хадгалах, тоолох, цацраг идэвхт хаягдлыг аюулгүй болгох ажлуудыг хянах, ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрүүдийг устгах, булшлах ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2.2. Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх зэрэг эмийн, түүнчлэн цацраг идэвхт болон хүнсний зориулалттай химийн бодистой холбогдсон харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна. 2.3.

Цацраг идэвхт материалын идэвх нь суурин цөмийн хэмжүүрийн ашиглалтын хугацаанд шаардагдах хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ба дараахь үзүүлэлтээс хамааруулан сонгоно: ... 6.2.9.камерын хяналт ...