Өнцгийг хэмжих, харьцуулах

Транспортироор өнцгийг хэмжих. Өнцөгийг транспортир гэдэг тусгай хэрэгсэлээр (шугам) хэмждэг. Транспортирт гадаад ба дотоод гэсэн хоёр хэмжээс байдаг. Гадаад ба дотоод хэмжээсүүдийн ...

Калибр хэмжих хэрэгсэл гэж юу вэ, диаметр хэмжигчний …

Калибр нь урт, дотоод болон гадна диаметр, гүнийг хэмжихэд ашигладаг хэмжих хэрэгсэл бөгөөд хэмжих, шалгах үүрэгтэй. Калибрын зарчим нь аравтын бутархайг уншихын тулд үндсэн масштаб дээрх мөр хоорондын зай (мөр ...

Кориолис массын урсгал хэмжигч гэж юу вэ, энэ нь хэрхэн …

Coriolis Mass Flowmeter гэж юу вэ? The Кориолис масс урсгал хэмжигч нь чичиргээт хоолойд урсах шингэний үүсгэсэн массын урсгалтай пропорциональ Кориолис хүчний зарчмыг ашиглан массын урсгалыг шууд хэмжих хэрэгсэл юм.