Экспоненциал тархалт гэж юу вэ?

Эдгээр хуваарилалт нь прокситой холбоотой параметртэй холбоотой параметртэй байна. Бид энэ тархалтыг Exp (A) гэж нэрлэнэ, энд А нь параметр байна. Энэ тархалтын магадлалын нягтын функц нь: f ( x ...

Mongolia Laws|Official Regulatory Library

Жижиг дүүргэгчийн нягт, харьцангуй нягт (хувийн жин) ба ус шингээлтийг тодорхойлох арга 1 Scope 1.1 This standard defines the relative density and water absorption of small particles (less than 4.75 mm) of filler material in which …

Жинг ашиглан массыг хэмжих хоёр арга

Химийн болон бусад шинжлэх ухааны массын хэмжилтийг тэнцвэрийг ашиглан гүйцэтгэдэг. Хэмжээ ба тэнцвэрийн янз бүрийн төрлүүд байдаг боловч жинг хэмжих хоёр аргыг ихэнх багаж хэрэгсэлд ашиглаж болно: хасах ба тарлах.

Magadlaliin onol lekts | PDF

Магадлалын онол хичээлийн лекцийн хураангуй Боловсруулсан багш: Н.Одон Page 1 Лекц № 1 Магадлалын онол, Комбинаторик 1. Комбинаторик 1.1 Хосын тухай теорем Теорем 1.1 A=a1,a2,...,am, B=b1,b2,...,b n хоёр ...

Химийн найрлагын харьцангуй нягт

Харьцангуй нягт (RD) нь бодисын нягтын усны нягтын харьцаа юм. Энэ нь бас тусгай хүндийн жин (SG) юм. Энэ харьцаа нь харьцангуй нягт эсвэл тусгай хүндийн жин нь нэгжгүй утга юм. Хэрэв түүний утга ...

магадлал, тархалт | PPT

Стандарт утга Стандарт утга, Z-утга нь Х утгаас дундаж нь хэдэн стандарт хазайлтын зайнд байгааг харуулдаг. утга дундаж x μ z СХ σ 59. Стандарт утга ...

Mongolia Laws|Official Regulatory Library

Жижиг дүүргэгчийн нягт, харьцангуй нягт (хувийн жин) ба ус шингээлтийг тодорхойлох арга 1 Scope 1.1 This standard defines the relative density and water absorption of …

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2023 оны 00 дүгээр сарын 00-ны өдрийн 00 ... хамгийн их утга 95°c (2 болон 3-р хэсэг) болон 120°c-ийн (4-р хэсэгт) ашиглалтын ... Нягтын хэмжилтийг en 253 стандартад заасны ...

Цутгамал бетоны технологи, арчилгаа

2-р зураг. Бетоны том ба жижиг дүүргэгчийн ширхэгийн ангилал Цутгамал бетонд хэрэглэх дүүргэгч нь бетон хольцыг тохиромжтой хэвлэхэд бүтээцийн бетон төмөрбетоны хөндлөн огтлолын хамгийн …

Нягт / харьцангуй нягтыг тодорхойлох

Хэрэв бодисын нягтыг дурьдвал энэ нь түүний температурыг тогтмол температурт илэрхийлнэ. Математикийн хувьд массын жин нь түүний массын эзэлхүүнтэй харьцах харьцаа юм. Нягт байдал буюу ...

ISO 787-5 Пигмент ба дүүргэгч

Энэ нь найрлага дахь пигмент эсвэл дүүргэгчийн тархалт, бусад найрлагатай нийцтэй байдалд нөлөөлдөг чухал шинж чанар юм. ... хүчил ба давсны chelation утга: Зэсийн PAN стандарт туршилт ...

Lekts 6 | PDF

Lekts 6. 1. Лекц6. Тасралтгүй санамсаргүй хэмжигдэхүүн түүний тархалтын хуулиуд 6.1 Санамсаргүй хэмжигдэхүүн Туршилтын үр дүнд ямар нэг тоон утга авах боловч тэрхүү үр дүнг урьдчилан …