Econom.s1

Econom.s1 - Download as a PDF or view online for free. 4. a) Хүснэгт 1- д өгөгдсөн үзүүлэлтийг ашиглан график байгуул (Зураг 2) Зураг 2. Үйлдвэрлэлийн боломжийн муруй б) Энэ графикт үйлдвэрлэлийн боломжийн муруй ямар хэлбэртэй байна вэ? в) А орны ...

нүүрсний баяжуулалт | PPT

Нүүрсний баяжуулалт • Шурган сеператороор нь дунд буюу -1,2 оос +0,25 мм хүотэлх нүүрсийг баяжуулна. 14. Нүүрсний баяжуулалт • Нүүрсийг баяжуулах флотацийн арга гэж бий. Энэ …

Lecture 6 | PPT

Татварын өмнөх хэрэглэгчийн хожоог дараах байдлаар тодорхойлно. / Зураг 7 – ACE*-гурвалжны талбай/ Pd = Ps + t → Ps = Pd – t = 𝒂−𝒄+ 𝒅∙𝒕 𝒃+𝒅 - t = 𝒂− 𝒄 − 𝒃∙𝒕 𝒃+𝒅 𝑺∆𝑨𝑪𝑬∗ = 𝑨𝑪∙𝑪𝑬∗ 𝟐 ...

үйлдвэрлэлийн дадлага 1 | PDF

1. ОЮУТНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН УДИРДАМЖ НББ-ийн тэнхимийн 2014 оны 05 сарын 30-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж батлав. НЭГ. Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж Дадлагын …

MacroL8.2019- 2020 | PPT

Энэ үед бодит үйлдвэрлэлийн түвшин нь тэнцвэрт үйлдвэрлэлийн түвшин - оос их байна. Нэгэнт нийт төлөвлөгдсөн зардал эдийн засагт үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авахад ...

эрүүл ахуй | PDF

4. 3.1.13. "хамтын хамгаалах хэрэгсэл" гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хоѐр ба түүнээс дээш тооны ажилтныг нэгэн зэрэг хамгаалах зориулалт бүхий хэрэгслийг; 3.1.14. "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ...

химийн аж үйлдвэр pptx

Үйлдвэрлэлийн үндсэн процесс нь химийн урвалж болж байдаг үйл явцыг химийн үйлдвэр гэнэ. 5 Манай улс төрөл бүрийн давс, фосфорит, ой мод, кокс болон эмийн ургамал зэрэг химийн үйлдвэрийн ...

Lecture.2 | PPT

Lecture.2. 1. Үндэсний тооцооны систем Лекц.2. 2. • ҮТС-ийн тухай ерөнхий ойлголт • ҮНБ-ийг тооцох аргууд • ҮТС-ийн бусад үзүүлэлтүүд • ҮТС-ийн тухай ерөнхий ойлголт • Үндэсний тооцооны систем ...

химийн аж үйлдвэр pptx

Үйлдвэрлэлийн үндсэн процесс нь химийн урвалж болж байдаг үйл явцыг химийн үйлдвэр гэнэ. P:05 5 Манай улс төрөл бүрийн давс, фосфорит, ой мод, кокс болон эмийн ургамал зэрэг химийн үйлдвэрийн ...

Микро эдийн засаг-4 | PPT

8. Үйлдвэрлэлийн нөөцийн болон хүчин чадлын бүрэн ашиглалт хангагдах хүртэл үнийн түвшин өөрчлөгдөөгүй байхад нийлмэл эрэлтийн өөрчлөлтийн үр дүнд үйлдвэрлэлийн хэмжээ өөрчлөгдөж болно. . Ийм учраас нийлмэл ...

химийн аж үйлдвэр pptx

Кокс-химийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг бүрэн эзэмшиж, 5сая тонн доошгүй коксыг гадаадад гаргах юм. Ингэж химийн аж үйлдвэр хүнд үйлдвэрийн …

Economics.s13

Дээрх бүх хариулт буруу 2. Аль нь эдийн засгийн өсөлтийн хүчин зүйлд хамаарах вэ? а. Байгалийн нөөцийн тоо, чанар б. Хөдөлмөрийн нөөцийн тоо, чанар в. Үйлдвэрлэлийн технологи г. Аль нь ч биш д.

Seminar 1,2 | PDF

Seminar 1,2. 1. 1 СЕМИНАРЫН МАТЕРИАЛУУД 1.Эдийн засгийн судлах зүйл, арга Энгийн сорил Үнэн болон худал аль нь болохыг тодорхойл. 1.

Мэдээ

Арматурын үйлдвэрлэлийн үйл явцын талаархи дээрх танилцуулга нь хүн бүрт хэрэгтэй байх гэж найдаж байна. Шуудангийн цаг: 2022 оны 7-р сарын 22. 1. …

Econl9.2020 2020on | PPT

ДНБ-ийг тооцох гурав дахь арга нь үйлдвэрлэлийн буюу гарцын арга юм. ДНБ-ийг тооцох үйлдвэрлэлийн аргаар үйлдвэрийн газар тус бүрийн нийт үйлдвэрлэлд оруулж буй хувь нэмрийг хэмждэг.

Зардлын бүртгэл Лекц 8,9 | PPT

9. 1.Үйлчилгээний дамжлагын зардлыг үйлдвэрлэлийн дамжлагад шууд хуваарилах арга – Шууд арга 2.Үйлчилгээний дамжлагын зардлыг үйлдвэрлэлийн болон бусад үйлчилгээний дамжлагуудад хуваарилах арга – Шаталсан арга 3.

Lecture 7 | PPT

7. Эдийн засгийн нөөц буюу үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлд: Газар Ld Хөдөлмөр L Капитал K Удирдах ур чадвар S гэсэн дөрвөн бүлэг хүчин зүйл багтдаг. • Тэгвэл үйлдвэрлэлийн функц дараах хэлбэртэй ...

Macro l12.2019 2020 | PPT

12. Богино хугацаан дахь макроэдийн засгийн тэнцвэр. Богино хугацаанд үйлдвэрлэлийн дутуу ашиглагдаж байгаа нөөцийг дайчилахаас гадна ашиглагдаж байгаа хувьсах хүчин зүйлийн тоо хэмжээг өөрчлөх замаар гарцын ...

Зардлын бүртгэл Лекц 2 | PPT

11. Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал Шууд бус материалын зардал –(Indirect material) бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд шаардлагатай материалууд боловч хэрэглээ бага, заавал гарах тодорхой норм тогтоож болдоггүй материалын зардлууд.

Econl16.2020 2021 on | PPT

Дэлхийн улс орнуудын газар зүйн байршил, уур амьсгал, үйлдвэрлэлийн нөөц, техник, технологи харилцан адилгүй байх тул тодорхой нэг төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үйлдвэрлэх зардал нь ...