МОНГОЛ БАНК: Нээлттэй захидал

2016 оны 7 дугаар сард гадаад валютын албан нөөц 1.2 тэрбум ам.доллар, ХАБ-тай байгуулсан төгрөг, юаны своп хэлцлийн хүрээнд Монголбанк авч ашигласан дүн 1.6 тэрбум ам.доллар, харин дотоодын банкуудтай хийсэн …

Нямдаваа

Түүнчлэн хувийн хэвшлийн цалингийн жишиг болдог төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлсэн нь эдийн засагт нийт цалинг нэмэгдүүлэх суурь нь болж өгсөн. Энэ нь хөдөлмөрийн хөлс, орлогыг ...

Macro l12.2019 2020 | PPT

21. • Богино хугацааны эдийн засгийн тэнцвэрийн өөрчлөлт: • Нийт нийлүүлэлтийг тогтмол гэж үзээд нийт эрэлтийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нөлөөгөөр нийт эрэлт өөрчлөгдсөн гэж үзвэл: • ad1 нь ad2 болж баруун тийш шилжилт ...

Ediin zasgiin lektsuud.эдийн засгийн лекцүүд

Зорилтод сангийн бодлого Энэ нь нийт эрэлтийн хэмжээнд нөлөөлж ажил эрхлэлтийн түвшинг дээшлүүлэн, үндэсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, инфляцийг бууруулан, эдийн засгийн тогтвортой ...

ЭДИЙН ЗАСАГ

Зах зээлийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч чадахгүй тиймээс төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх замаар энэ зорилтыг шийдэх ёстой. Ж.Кейнс

Мөнгөний бодлого | PPT

Энэ үед ханш бууруулах бодлого нь үр дүнгүй болно. 3.Ханш бууруулах буюу мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлого нь зээлийн хүүгийн түвшинг бууруулж хөрөнгө оруулах …

Niigem sudlal 11 | PPT

4. • Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа нь гомдлыг дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан хүлээн авснаар эхэлж, эцсийн шийдвэр гарснаар эхэлнэ. …

МӨНГӨНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ

Нийт хадгаламжийн хэмжээ 18.2 их наяд төгрөг байгаагаас 85.6 хувь буюу 15.6 их наяд төгрөг нь иргэдийн, 14.4 хувь буюу 2.6 их наяд төгрөг нь байгууллагын хадгаламж …