Darkhan – Just another WordPress site

"Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд үндэслэн цаашид анхаарах асуудлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс "Зөвлөмж ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2.1.Захиргааны үйл ажиллагаатай холбоотой хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан бусад хуулиас бүрдэнэ. 3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Монгол Улсын Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи, …

ҮЙЛ ЯВДАЛ Монгол Улсын Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи, Шуудангийн салбарын түүхэн замнал 2020.10.30 Аливаа салбар, салбарынхаа үүсэл хөгжлийн ойг тэмдэглэхдээ түүний туулж өнгөрүүлсэн түүхэн замналыг бичиж ...

Монгол Улсын гэр бүлийн тухай хууль

66.1.Энэ хуулийн 63, 64 дүгээр зүйлд заасан хүнийг судлан тогтоох, түүнд хууль ёсны асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч томилох, асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үйл ажиллагаатай холбоотой ...

Nom-TAD nom

тогтоох хянах үндэслэл болгоно. 1.5.Техник хяналт, ашиглалтын зохион байгуулалтанд хийх шалгалт 1.5.1.Эрчим хүчний үйлдвэр байгууллага бүрт тоног төхөөрөмж

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙ | PDF

3. Хүүхдийн оролцоог дэмжих арга зүй Хүүхдийн оролцоог дэмжих арга зүй 4 5 Хүүхдийг Ивээх Сан нь дэлхийн 120 улсад хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллага юм. Монгол Улсад 1994 онд салбараа нээсэн ба ...

Эрүүл мэндийн сайдын оны дугаар 07-

харилцах, холбоо тогтоох, мэдээлэл өгөх тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Үйлчлүүлэгчээс амаар, утсаар мэдээлэл авах, мэдээлэл өгөх үйл явцыг тодорхойлж, баталгаажуулсан, хэрэгжүүлдэг байх

нэр-томъёо

нэр-томьёо Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Бүх нийтийн үүргийн сан, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Монгол Улсын их сургууль хамтран Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн нэр томьёоны толь ...