Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө

шалгаруулах үйл ажиллагааг ирээдүйд шаардагдах ажилтны орон тоо, ур чадвар, мэдлэг чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтөй нягт уялдуулан хэрэгжүүлж болно.

Ажлын байрны сул орон тоо

VACANCY ANNOUNCEMENT. Ажлын байрны сул орон тоо. VACANCY ANNOUNCEMENT The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project's Executing Agency (EA) is Ministry of Road …

Төрийн албаны зөвлөл

Сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар ... Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн тайлан бүхий цахим ном гарлаа. ... 2021 ОНЫ 3 дахь удаагийн ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД ...

Гарын авлага

Зөвлөл, Салбар зөвлөл сул орон тоо гарсныг нотлох шийдвэр нь хууль тогтоомжид нийцсэн гэж үзвэл энэ журмын 2.2, 2.3-т заасан дарааллын дагуу сул орон тоог нөхөх зарыг шалгалтын бүртгэл ...

Сул орон тооны мэдээлэл

Орон тоо. Сул орон тоо гарсан үндэслэл. 1. Санхүү, эдийн засгийн газар. Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах шинжээч. ТЗ-4. 1. Төрийн албаны тухай хуулийн 44 …

Гарын авлага

Зөвлөл, Салбар зөвлөл сул орон тоо гарсныг нотлох шийдвэр нь хууль тогтоомжид нийцсэн гэж үзвэл энэ журмын 2.2, 2.3-т заасан дарааллын дагуу сул орон тоог …

04-

5.2.2. эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр тухайн сул орон тоо шинээр гарсан; 5.2.3. тухайн албан тушаалд ажиллаж байсан төрийн жинхэнэ албан хаагч нас барсан болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаан. 5.3.

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Сул орон тоо. Тавигдах болзол, шаардлага: төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх; зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх; зарлагдсан ...

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ …

Эх сурвалж: "Өнөөдөр" сонин . Сүүлийн жилүүдэд цагдаагийн байгууллагын бүтэц, орон тоо, албаны хууль, дүрэм өөрчлөгдөж, өнгөрсөн оноос Цагдаагийн албаны тухай, Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай ...

Сул орон тооны мэдээлэл

Орон тоо. Сул орон тоо гарсан үндэслэл. 1. Санхүү, эдийн засгийн газар. Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах шинжээч. ТЗ-4. 1. Төрийн албаны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.1. 2

Зам, тээврийн салбарын статистик мэдээ (урьдчилсан гүйцэтгэлээр) /2020

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН 2020 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ (урьдчилсан гүйцэтгэлээр) Монгол Улсын хэмжээнд бүх төрлийн тээврээр 2020 онд нийт 60,3 сая тонн ачаа тээвэрлэсэн нь өмнөх оноос 12,6 хувиар буурсан байна.

Ажлын байрны сул орон тооны зар

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, "Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам"-ын 1.3.1, 2.1-д заасныг тус тус үндэслэн удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх ...