Цалин

Гарчиг Файлын хэмжээ Оруулсан огноо Татсан тоо Татах; aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны iii улирал

Хуульчийн цалин

7-р түвшний багшийн цалин одоогийн цалингийн бүтцийг шалгах Хуульчдын хамгийн өндөр цалинтай 10 улс Тодруулж хэлбэл, хуульчийн цалин Лас Вегас Сан Франциско, Чикаго гэх мэттэй адил биш.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Боловсролын тухай, Бага, дунд боловсролын тухай, Дээд боловсролын тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль, энэ хууль

Системийн администраторын ажлын байрны тодорхойлолт ба цалингийн

Системийн администраторын ажлын байрны тодорхойлолт - Хэрэв та мэдээллийн технологийн салбарт карьераа бодож үзсэн бол системийн администратор болох нь гайхалтай эхлэлийн цэг байх болно!! Бүх хэмжээтэй ...

Ядуурлын дүр төрх

Ядуурлын түвшин 2016 – 2018 оны хооронд хөдөөд буурсан боловч хот сууринд буураагүй жигд бус дүр зураг ажиглагдаж байна. Эдийн засгийн өсөлт хөдөөд илүү хурдтай бөгөөд ядуу давхаргад өгөөжтэй ...

тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал | PPT

6. Төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.2, 28.2.4-т заасан нэмэгдлийг "Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох тухай" Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоол ...

Г. Мөнхцэцэг

Инфляцийн түвшний өсөлтийг гүйцдэг байх 3. Тодорхой хувийг нь хадгалах боломжтой байх 4. Цаг хугацаа, эдийн засгийн орчины цалингийн хэмжээ нэмэгдэж байх зэрэг байдаг.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

хэрэгжилт, мэргэшлийн түвшний үндэсний тогтолцоог хөгжүүлэх талаар мэдээлэл, илтгэл, зөвлөмж гаргах, чиглэл өгөх; /Энэ заалтыг 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Бүх нийтийн Нийгмийн Хамгаалал

цалингийн дундаж өсөлтөөр хийсвэр тооцсон хүү) : (тэтгэвэр авах дундаж хугацаа) Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, 1994; Тэтгэврийн

2023 оны удирдагчийн ажлын байрны тодорхойлолтын …

Удирдах ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт. Хянагч нар ихэвчлэн оффис, барилгын талбай, үйлдвэрлэлийн үйлдвэр гэх мэт янз бүрийн орчинд аж ахуйн нэгжүүдэд ажилладаг. Тэд байгууллагын стандарт, квотыг хангахын ...

Ажил мэргэжил

Зорилго. Олон улсын Ажил, мэргэжлийн Стандарт Ангилал (isco-08), түүний дагуу манай улсын Үндэсний Ажил, мэргэжлийн Ангилал, Тодорхойлолт (ҮАМАТ-08) гарч хэрэглээнд нэвтрэн багагүй хугацаа өнгөрлөө.