Гэрээний загвар

Барьцаат зээлийн гэрээ. Бизнесийн мэдээллийн нууцыг хадгалах тухай гэрээ. Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ. Бэлтгэн нийлүүлэх материал, түүхий эдийг дахин боловсруулах тухай гэрээ. Бэлэглэлийн ...

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР АЧАА, ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭХ ДҮРЭМ. Нэг. Нийтлэг үндэслэл. 1.1.Энэхүү дүрмийн зорилго нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт …

"Арлан" хуягт машин (Казахстан / Өмнөд Африк)

Өндөр үзүүлэлттэй орчин үеийн цэргийн техник хэрэгслийг бий болгох туршлагагүй тул олон улс гадаадын бүтээгдэхүүн худалдаж авахаас өөр аргагүй болдог. Хэрэв та өөрийн үйлдвэрлэлтэй эсвэл түүнийг ашиглах боломжтой ...

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Даатгалын Үнэлгээ: Гадаад ачаа тээврийн даатгалын жилийн гэрээний тухайд: 1. Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч даатгуулагч нар харилцан тогтоох бөгөөд ингэхдээ өмнөх жилийн импорт ...

Гэрээний загвар

Зээлийн баталгаа өгөх гэрээ. Зээлийн гэрээ. Компанийн эрх шилжүүлэх тухай гэрээ. Ноу-Хау /нууц/ худалдах, худалдан авах гэрээ. Олон улсын хэмжээнд ачаа тээврийн шуурхай мэдээллээр хангах ...

Өмнөд Африк дахь перлитийн компаниуд

Өмнөд Африк дахь ложистикийн чиглэлээр. The Dot дээр Transnet нь Өмнөд Африкийн ложистикийн шилдэг 10 компанийн нэг юм. Өмнөд Африк бол үр ашигтайгаараа алдартай газар юм Дэлхийн шилдэг үнэлгээтэй …

resource4.sodonsolution

Ачаа тээвэрлэгч нь тээвэрлэх ажлыг зохих ёсоор гүйцэтгэж 201_ оны __ сарын__-ны өдөр Тээвэрлүүлэгчид хүлээлгэн өгсөн байна. Ажлын хөлс. Тээвэрлэлтийн хөлс …

ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАРЫН ЭМХЭТГЭЛ

гэрээ нь гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байна. 11.3 Гэрээний хавсралт, техникийн даалгавар, ажлын зааварчилгаа зэрэг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно. 12 11.4 …